Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 20.

Ngày 03/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá 5 năm thực hiện kết luận số 30 của ban TVHU về tiếp tục giải quyết các tồn đọng về đất đai trên địa bàn huyện; Sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề,; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Sơ kết 03 năm thực hiện NQ 06 ngày 30/8/2016 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BTHU- CT HĐND huyện, Đỗ Thị Toán - Phó bí thư TT Huyện ủy, Trịnh Văn Súy- PBT- CT UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tin tức sự kiện

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 20.Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 20.
PHÁP LUẬTPHÁP LUẬT
phát triển ktphát triển kt
TTTT
XDXD
pháp luậtpháp luật
tin tuc trong ngaytin tuc trong ngay
tin tuc trong ngaytin tuc trong ngay

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.