MTTQ XÃ THIỆU LÝ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỔ CHÚC HỘI THI VHVN-TDTT CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG NĂM 2022

MTTQ XÃ THIỆU LÝ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỔ CHÚC HỘI THI VHVN-TDTT CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG NĂM 2022

Tin tức sự kiện

MTTQ XÃ THIỆU LÝ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỔ CHÚC HỘI THI VHVN-TDTT...MTTQ XÃ THIỆU LÝ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỔ CHÚC HỘI THI VHVN-TDTT CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG NĂM 2022
NHÂN DÂN XÃ THIỆU LÝ TÍCH CỰC ĐI KHAI BÁO YTE VÀ ĐƯỢC TIÊM...NHÂN DÂN XÃ THIỆU LÝ TÍCH CỰC ĐI KHAI BÁO YTE VÀ ĐƯỢC TIÊM VACXIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID
Đảng Bộ xã Thiệu Lý tổ chúc hội nghị sơ kết 03 năm thực...Đảng Bộ xã Thiệu Lý tổ chúc hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
HỘI NÔNG DÂN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHƯC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023-2028HỘI NÔNG DÂN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHƯC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023-2028
KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật...KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (Sữa đổi)
..
Xã Thiệu Lý hoàn thành 100% số hộ gia đình trong xã được...Xã Thiệu Lý hoàn thành 100% số hộ gia đình trong xã được gắn biển số nhà. Đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định của UBND xã
Kỳ họp thứ năm, HĐND xã Thiệu Lý khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026Kỳ họp thứ năm, HĐND xã Thiệu Lý khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT