CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

Đăng lúc: 28/10/2022 (GMT+7)
100%

CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHÚC HỘI NGHỊ. LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ. Tháng 10-2022

CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHÚC HỘI NGHỊ. LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ. Tháng 10-2022

CA thiệu lý tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân 2022.jpg

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các ĐC Lãnh Đạo Công An Huyện Thiệu Hóa. về địa phương có ĐC Nghiêm Quang Hải bí thư Đảng Bộ và 100 công dân trong xã
hội nghị CA xã T Lý lắng nghe đóng góp của nhân dân.jpg


z3836283797289_944434e34ffee1848a13815de4dbc57b.jpg
hội nghị CA thiệu lý.jpg
hình ảnh 100 công dân xã thiệu lý dự hội nghị
z3836283866010_256485bd5594fb5810108af2cf6ee487.jpg

z3836283866010_256485bd5594fb5810108af2cf6ee487.jpg

CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

Đăng lúc: 28/10/2022 (GMT+7)
100%

CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHÚC HỘI NGHỊ. LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ. Tháng 10-2022

CÔNG AN XÃ THIỆU LÝ TỔ CHÚC HỘI NGHỊ. LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN, LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ. Tháng 10-2022

CA thiệu lý tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân 2022.jpg

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các ĐC Lãnh Đạo Công An Huyện Thiệu Hóa. về địa phương có ĐC Nghiêm Quang Hải bí thư Đảng Bộ và 100 công dân trong xã
hội nghị CA xã T Lý lắng nghe đóng góp của nhân dân.jpg


z3836283797289_944434e34ffee1848a13815de4dbc57b.jpg
hội nghị CA thiệu lý.jpg
hình ảnh 100 công dân xã thiệu lý dự hội nghị
z3836283866010_256485bd5594fb5810108af2cf6ee487.jpg

z3836283866010_256485bd5594fb5810108af2cf6ee487.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT