NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2022. CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HUYỆN THIỆU HÓA TRAO QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

Đăng lúc: 16/11/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 13 tháng 11 /2022 tại Thôn 2 xã Thiệu Lý các ĐC lãnh đạo huyện do Đ/C Lê Vinh Huyện Ủy Viên, Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện làm trưởng đoàn đã về dự ngày hội Đại Đoàn Kết Dân Tộc và trao quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó
18-11-2022, thôn 2.jpg

ảnh LĐ huyện trao quà 18-11-2022.jpg

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết dân tộc, do đội văn nghệ Thôn 2 thực hiện
văn nghệ 18-11-2022 thôn 2.jpg

VN thôn 2 - 18-11-2022.jpg


z3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpg

Cùng về dự ngày đại đoàn kết dân tộc có các Đ/C Lảnh đạo địa phương, MTTQ xã và đông đảo nhân dân thôn 2
thôn 2-18-11-2022.jpg


z3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpgz3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpg
Nhân dân Thôn 2 cùng dự ngày lễ
thôn 2. ngày 18-11.jpg


thôn 2. ngày 18-11.jpg


NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2022. CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HUYỆN THIỆU HÓA TRAO QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

Đăng lúc: 16/11/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 13 tháng 11 /2022 tại Thôn 2 xã Thiệu Lý các ĐC lãnh đạo huyện do Đ/C Lê Vinh Huyện Ủy Viên, Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện làm trưởng đoàn đã về dự ngày hội Đại Đoàn Kết Dân Tộc và trao quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó
18-11-2022, thôn 2.jpg

ảnh LĐ huyện trao quà 18-11-2022.jpg

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết dân tộc, do đội văn nghệ Thôn 2 thực hiện
văn nghệ 18-11-2022 thôn 2.jpg

VN thôn 2 - 18-11-2022.jpg


z3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpg

Cùng về dự ngày đại đoàn kết dân tộc có các Đ/C Lảnh đạo địa phương, MTTQ xã và đông đảo nhân dân thôn 2
thôn 2-18-11-2022.jpg


z3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpgz3876685935837_89021a224bb1513fb3a665f71bc4cb57.jpg
Nhân dân Thôn 2 cùng dự ngày lễ
thôn 2. ngày 18-11.jpg


thôn 2. ngày 18-11.jpg


Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT