SÁNG NGÀY 19/11/2022 ĐẢNG ỦY, HĐND,UMND,UB MT.TQ XÃ THỆU LÝ LONG TRỌNG TỔ CHÚC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. 20/11/1982 - 20/11/2022

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

SÁNG NGÀY 19/11/2022, ĐẢNG ỦY,HĐND,UBND,UBMTTQ XÃ THIỆU LÝ, LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022
CTUNND khai mạc 20-11.jpg
ĐC LÊ KHẮC BẢO CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KỶ NIỆM

Đại biểu dự 20-11.jpg

CÁC ĐẠI BIỂU Tham dự buổi Lễ có Các ĐC Trong BCH Đảng Bộ, Trưởng các ban nghành đòa thể chính trị xã hội, bí thư Thôn Trưởng và 73 các thầy, cô giáo đưng nhiệm, 39 Các giáo viên nghĩ hưu tại địa phương

ảnh MN 20-11.jpg

Các tiết mục văn nghệ của thầy trò 3 trường

VN MN 20-11-2022.jpg
20-11-THCS.jpg

VN THCS 19-11.jpgVN TH 20-11-2022.jpg


20-11-2022 MN.jpg
z3898577492360_3cdf78bb4f596ac805788e2382e31633.jpg

ĐC Nghiêm Quang Hải BT Đảng Bộ Phát biểu ôn lại truyền thống và sự đóng góp to lớn của các thế hệ giáo viên nhân 40 năm tại buổi lễ.

vn 3 tr 20-11.jpg

Đại diện GV 20-11.jpg
Ông Trần Cưu Đại diện cho đội ngũ cựu giáo chức phát biểu cảm tưởng

Đại biểu dự 20-11.jpgSÁNG NGÀY 19/11/2022 ĐẢNG ỦY, HĐND,UMND,UB MT.TQ XÃ THỆU LÝ LONG TRỌNG TỔ CHÚC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. 20/11/1982 - 20/11/2022

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

SÁNG NGÀY 19/11/2022, ĐẢNG ỦY,HĐND,UBND,UBMTTQ XÃ THIỆU LÝ, LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022
CTUNND khai mạc 20-11.jpg
ĐC LÊ KHẮC BẢO CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KỶ NIỆM

Đại biểu dự 20-11.jpg

CÁC ĐẠI BIỂU Tham dự buổi Lễ có Các ĐC Trong BCH Đảng Bộ, Trưởng các ban nghành đòa thể chính trị xã hội, bí thư Thôn Trưởng và 73 các thầy, cô giáo đưng nhiệm, 39 Các giáo viên nghĩ hưu tại địa phương

ảnh MN 20-11.jpg

Các tiết mục văn nghệ của thầy trò 3 trường

VN MN 20-11-2022.jpg
20-11-THCS.jpg

VN THCS 19-11.jpgVN TH 20-11-2022.jpg


20-11-2022 MN.jpg
z3898577492360_3cdf78bb4f596ac805788e2382e31633.jpg

ĐC Nghiêm Quang Hải BT Đảng Bộ Phát biểu ôn lại truyền thống và sự đóng góp to lớn của các thế hệ giáo viên nhân 40 năm tại buổi lễ.

vn 3 tr 20-11.jpg

Đại diện GV 20-11.jpg
Ông Trần Cưu Đại diện cho đội ngũ cựu giáo chức phát biểu cảm tưởng

Đại biểu dự 20-11.jpgTừ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT