Trung tâm HTCĐ xã Thiệu Lý mở lớp học hỗ trợ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2022

Đăng lúc: 19/01/2024 (GMT+7)
100%

Trung tâm HTCĐ xã Thiệu Lý mở lớp học hỗ trợ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10-2022

Ảnh Lảnh đạo xã trao quà các hộ khó khăn 25-10-2022.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT