Xã Thiệu Lý hoàn thành 100% số hộ gia đình trong xã được gắn biển số nhà. Đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định của UBND xã

Đăng lúc: 29/12/2022 (GMT+7)
100%

Thiệu Lý Hoàn thành gắn biển số nhà 100% hộ dân có số nhà đúng thời gian, kế hoạch của UBND xã đề ra
Biển số.jpg


Nghị quyết của đảng ủy về việc xây dựng phương án gắn biển số nhà trong tháng 12 năm 2022
Ảnh HĐND 2022.jpg

Kế hoạch công tác tháng 12 của UBND xã đề ra. Nhiệm vụ gắn biển số nhà cho 1406 hộ dân phải hoàn thành trước ngày 30/12/2022
BS.jpg
.
z3995647647736_7dcf5bf6b09679459a0fa6e496f21db3.jpg
.
z3995647668518_9e7281de5b2b09667542d2d5bb83b425.jpgz3994464447021_43bf6161c2513eca9c5ba41ce0e0a741.jpg
. Hoàn thành 100% hộ dân được gắn biển số nhà vào ngày 2 8 tháng 12 năm 2022 vượt kế hoach 2 ngày
z3994464454805_4196781315e723231b524bcbb3cdd6b4.jpg
.
z3848301559156_9be863cd0b705293569af0f90f20bc41 (1).jpg

Xã Thiệu Lý hoàn thành 100% số hộ gia đình trong xã được gắn biển số nhà. Đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định của UBND xã

Đăng lúc: 29/12/2022 (GMT+7)
100%

Thiệu Lý Hoàn thành gắn biển số nhà 100% hộ dân có số nhà đúng thời gian, kế hoạch của UBND xã đề ra
Biển số.jpg


Nghị quyết của đảng ủy về việc xây dựng phương án gắn biển số nhà trong tháng 12 năm 2022
Ảnh HĐND 2022.jpg

Kế hoạch công tác tháng 12 của UBND xã đề ra. Nhiệm vụ gắn biển số nhà cho 1406 hộ dân phải hoàn thành trước ngày 30/12/2022
BS.jpg
.
z3995647647736_7dcf5bf6b09679459a0fa6e496f21db3.jpg
.
z3995647668518_9e7281de5b2b09667542d2d5bb83b425.jpgz3994464447021_43bf6161c2513eca9c5ba41ce0e0a741.jpg
. Hoàn thành 100% hộ dân được gắn biển số nhà vào ngày 2 8 tháng 12 năm 2022 vượt kế hoach 2 ngày
z3994464454805_4196781315e723231b524bcbb3cdd6b4.jpg
.
z3848301559156_9be863cd0b705293569af0f90f20bc41 (1).jpg
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT