Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 52 /KH-UBND07/02/2017KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT